Ceník

Pronájem venkovního kurtu pro nečlena

Cena za hodinový pronájem celého kurtu: 150 Kč

V případě hry s členem se platí příslušná část kurtu (při dvouhře 1/2, při čtyřhře 1/4 apod.).

Pronájem kurtu v přetlakové hale

Členství v klubu

Mládež (od 6 do 18 let včetně), vysokoškoláci: 1000 Kč + povinnost 3 brigádnických hodin, 50 Kč/nesplněná brigádnická hodina
Dospělí (od 19 let včetně): 1500 Kč + povinnost 3 brigádnických hodin 100 Kč/nesplněná brigádnická hodina
Senioři (od 70 let včetně): 1000 Kč + povinnost 3 brigádnických hodin, 50 Kč/nesplněná brigádnická hodina
Senioři (od 80 let včetně): zdarma 

Celoroční pronájem skříňky: 150 Kč

Ceník tréninkové hodiny v tenisové škole

Ceník služeb

Vyplétání raket pro veřejnost (do 2–3 dnů)1 230 Kč2
Vlastní využití klubového vyplétacího stroje 40 Kč3
Půjčení nahrávacího děla Siboasi na 1 hod. 50 Kč4
Půjčení starší rakety na hru 50 Kč

1 Práce 140 Kč + výplet Pro’s pro Black Force 1,29 mm 90 Kč
2 Pro členy tenisové školy mladší 18 let za 190 Kč.
3 Cena výpletu dle nabídky
4 Nutno objednat den předem

Ceník drobného zboží 

Ceník občerstvení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.