Zkvalitňování areálu Klubový život

Jsme zase o něco blíže nafukovací hale

V termínu od 9. do 17. března v našem areálu probíhaly práce na základech pro nafukovací halu, která by již konečně měla být instalována v našem areálu letos na podzim.
Jsme zase o něco blíže nafukovací hale

Během prací zaměstnanci MěÚ Č. Kostelec za spolupráce s pracovníky Aleše Kovala, betonárkou IDA PRO spol.s.r.o. a Autodopravou Volhejn vyměřili základy, vybagrovali je, odstranili sloupky, které budou nahrazeny novými (umožňujícími je před nafouknutím haly vytáhnout z patek), odstranili materiál po starém skladu na antuku a odrazové zdi s asfaltem, navezli panely pro najetí mixů doprostřed dvorců a zalili betonem základy. V týdnu od 28. března bude firma Calypso, která vyhrála výběrové řízení na vlastní nafukovací halu, vrtat do základů kotvy k zachycení ocelových lan haly. Samotné nafouknutí haly je předběžně dojednáno na polovinu října.

Ve středu 16. března bylo staveniště předáno firmě Průmstav, která vyhrála výběrové řízení na výstavbu skladu pro technologii haly. Ten bude zároveň skladem pro samotnou halu přes jarní a letní měsíce, antuku a nářadí. Realizace bude probíhat následujících 140 dní (tedy cca do konce července), bezpečnostní pokyny zveřejníme s předstihem před letní sezonou. 

Výstavbu skladu, základů a nafukovací haly financuje město Červený Kostelec. Podrobné údaje viz odkazy. Tenisový oddíl TJ Č. Kostelec je za realizaci této akce, která je nezbytná pro rozvolnění kapacity ve sportovní hale a také pro smysluplný tenisový vývoj závodních hráčů, velmi vděčný!

Za v. v. tenisového oddílu T. Kábrt

Související

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.